Snorfiets in Amsterdam in de toekomst, met helm, naar de weg!

Op 17 November heeft mw. drs. M.H. Schultz van Haegen, de minister van infrastructuur en millieu, een brief naar de tweede kamer gestuurd die van belang is voor snorfietsers met name in Amsterdam. De gemeente Amsterdam is misschien wel de grootste stuwende kracht achter dit voorstel. Amsterdam heeft de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar door snorfietsers veroorzaakte onveiligheid en overlast op de fietspaden. Uit de gesprekken met Amsterdam over het structureel aanpakken van de snorfietsproblematiek komt één voortsel als meest realistische scenario naar voren: het lokaal verplaatsen van de snorfiets met helm naar de rijbaan. Juist op de fietspaden naast 50 km/u wegen treedt de meeste drukte op. Amsterdam verplaatst nu al waar mogelijk de snorfiets zonder helm naar de rijbaan, maar verwacht daar (gezien het beperkte aantal wegen dat 30 km/u is of waar de snelheid teruggebracht kan worden naar 30 km/u) beperkt effect van.

Handhaving
Tenslotte heeft Amsterdam gevraagd het mogelijk te maken om ook met een lasergun of andere snelheidsmeter formeel te kunnen vaststellen of een snorfiets zoveel is opgevoerd dat deze opnieuw gekeurd moet worden. Aan de Kamer is gemeld dat dit sinds 1 juli 2015 mogelijk is en opgenomen is in de Aanwijzing meting maximumconstructiesnelheid van het OM. Naast de rollenbanktest mogen nu dus ook laserguns of andere snelheidsmeters gebruikt worden om opgevoerde snorfietsen te traceren, waarmee de handhaving meer effectief kan worden.