Categorieën
Bestuursmededeling Covid-19

Afgelasting eerste rit

Zoals jullie allemaal wel weten zitten we in een crisis en daardoor heeft het bestuur besloten dat de sleutelmiddag op 26 april  en ons eerste ritje op 24 mei niet doorgaat we gaan eind april overleggen hoe het verder gaat en wat de maatregelen van de regering dan zijn. Het is jammer maar onze gezondheid gaat voor ik laat jullie bijtijds weten wat wij als bestuur dan besluiten. 

Categorieën
Bestuursmededeling Covid-19

Uitstel Algemene Leden Vergadering

Zoals jullie wel hebben gehoord zijn er allerlei adviezen gegeven over het corona virus en onze club heet veel oudere leden en we willen geen risico lopen.

Daarom heeft het bestuur gemeend de ALV vergadering uit te moeten stellen tot een nog nader vast te stellen datum na 31 maart.

Categorieën
Bestuursmededeling

Jaarzegels

Via de mail hebben alle leden als bijlage het lidmaatschapzegeltje van 2020 ontvangen. Deze kan je uitprinten,  uitknippen en opplakken. Aangezien de VSN een stichting is geworden, zal dit waarschijnlijk het laatste zegeltje zijn. De centrale ledenadministratie is opgeheven.

Categorieën
Bestuursmededeling

Nieuwe website

De Vespa Club Noord-Holland heeft een nieuwe website. Deze op WordPress gebaseerde website maakt het voor geautoriseerde leden mogelijk zelf hun bijdrage te leveren en berichten kunnen gemakkelijker via Social media gedeeld worden!

Categorieën
Bestuursmededeling

VCNH social

Wist je dat de VCNH ook via een aantal Social Media kanalen zichtbaar is? Klik op de knoppen hier op de website en bekijk de posts!