Ere-leden

De Vespa Club Noord-Holland kent een tweetal vormen van bijzonder lidmaatschap. Qua rechten en plichten zijn deze gelijk aan het normale lidmaatschap.

Ere-leden

Ereleden zijn door de Algemene Leden Vergadering benoemd op voordracht van tenminste 10 leden en/of het bestuur.

Ereleden hebben een bijzondere bijdrage geleverd aan het bestaan van de VCNH.

Erelid van de VCNH is:  Jan Schrijver.

Lid van verdienste

Een “lid van verdienste” is een lid die zich gedurende langere tijd voor de club heeft ingezet.

Een lid van verdienste wordt door het bestuur benoemd.

Bestuursleden die zich tenminste twee perioden van 3 jaar onafgebroken voor de vereniging hebben ingezet worden benoemd tot Lid van Verdienste.

Leden van verdienste zijn:

  • Wieger de Boer;
  • Siep Hiemstra;
  • Rob Hill.