Vespa Oldtimer Register

Onder auspiciën van de Vespa Scooterclub Nederland is het Vespa Oldtimer Register (VOR) in 2003 van start gegaan. Dit VOR zet zich in voor het behoud van de fraaie Vespa en de bijbehorende documentatie en kennis. Registratie van alle oldtimer Vespa’s is van groot belang om de historie van deze Vespa’s te behouden. Als lid van één bij de Vespa Scooterclub Nederland aangesloten regionale clubs, kan men zich met een oldtimer Vespa gratis inschrijven in het Vespa Oldtimer Register.


De registratie
Het register staat open voor voertuigen van het merk Vespa, die door Piaggio zelf of onder licentie geproduceerd zijn, en 25 jaar en ouder zijn. Het gaat hierbij om de scooters vanaf de Vespa 98 tot en met de eerste modellen van de Vespa P-serie. Men verzoekt u dit formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. Bij de meeste rubrieken zijn meerder antwoorden mogelijk. Het staat u vrij uw verhaal over uw scooter op een extra bijlage te vermelden. Ook dient u een foto van zowel de linker als de rechterzijde op te sturen. Ook een voor en achteraanzicht is leuk en geeft vaak iets unieks weer van uw scooter. Dit beeldmateriaal is eveneens van historisch belang en is een goede aanvulling op de vragen in het formulier.
De registratie en de foto’s worden opgenomen in een VOR-gegevensbestand.

Wat biedt het VOR?
Eigenaren van de ingeschreven Vespa oldtimer kunnen, zolang de privacy niet in het geding is, vragen om bepaalde gegevens. Een voorbeeld is dat u zou kunnen vragen welke leden van het VOR dezelfde type Vespa hebben om daar vervolgens ervaringen mee uit te wisselen. Daarnaast organisert het VOR, af en troe, een landelijk Vespa Oldtimer Treffen voor de in het VOR opgenomen scooters.Ook wordt er gewerkt aan het digitaliseren van met name Nederlandse technische handleidingen.

Privacy
Het Vespa Oldtimer Register is uitsluitend bedoeld voor historische registratie en documentatie. Onder geen enkele voorwaarde worden gegevens verstrekt voor commerciële doeleinden. Zonder uw toestemming worden gegevens niet aan derden verstrekt.

Handleidingen, documentatie, advertentiemateriaal?
Beschikt u over bovenstaand materiaal en wilt u ervoor zorg dragen dat dit voor het nageslacht bewaard blijft? Denk dan eens aan het doneren van dit materiaal aan het VOR. Via het VOR kunnen alle (toekomstige) leden het materiaal raadplegen.

VOR-registratieformulier

Klik hier om het VOR registratieformulier te downloaden.

VOR website
Het Vespa Oldtimer register heeft een eigen website, zie www.vespaoldtimerregister.nl