Follow-up

Het rijden in een groep is altijd lastig. Hoe hou je de groep bij elkaar? Wat te doen als er iemand pech heeft? Hoe hou jezelf voldoende zicht op het overig verkeer?

De regelmatige rijders kennen bovenstaande vragen allemaal. En ieder heeft er zo zijn/haar eigen antwoord op.
Het bestuur van de VCNH en de regelmatige deelnemers aan onze toertochten hebben inmiddels veel ervaring opgedaan met het zogenaamde “Follow-up” systeem.


Hoe werkt het systeem?


We rijden met een voorrijder (die de route kent) en een achterrijder (die de route minimaal op papier heeft). Beiden zijn herkenbaar aan een oranje VCNH veiligheidsvest.

De voorrijder wijst de eerste deelnemer die achter hem/haar rijdt een plaats aan bij een kruising of andere situatie waar de achtervolgende groep de weg gewezen dient te worden.

Deze deelnemer gaat zo staan dat de achtervolgende rijders hem/haar vanuit de rijrichting kunnen zien. De scooter staat daarbij in de te volgen rijrichting!

De betreffende deelnemer blijft daar net zo lang staan totdat de achterrijder arriveert en hem/haar een teken geeft weer voor de achterrijder in te voegen.

Ook al duurt het een half uur of langer, de deelnemer blijft op de aangewezen positie staan! De achterrijder komt altijd langs, maar als er een pechgeval is kan dit langer duren…

Bij een volgende kruising wordt door de voorrijder weer de dan voorop rijdende deelnemer aangewezen.
Het systeem valt of staat bij het blijven wachten op de achterrijder en het jezelf goed zichtbaar opstellen voor de te volgen rijders. Door dit systeem te hanteren ontstaat de mogelijkheid dat je als rijder op een mooie plaats stopt om bijvoorbeeld een foto te maken. Zorg ervoor dat de achterrijder je kan zien, deze zal je niet inhalen.

Als er zich een pechgeval voordoet kan de hele stoet gewoon doorrijden. Alleen de achterrijder met eventueel aangewezen pechhulp zullen achterblijven om te helpen. En deze kunnen alleen hun tocht vervolgen als alle punten bezet blijven!

Als er bij kruisingen niemand staat opgesteld geldt de regel: rechtdoor je weg vervolgen!

Als je niet op een punt neergezet wilt worden dien je er dus voor te zorgen dat je nooit direct achter de voorrijder komt te rijden. Maar, we doen in principe allemaal mee toch ??

Het is natuurlijk niet de bedoeling uitgebreid te stoppen onderweg. Maar het systeem geeft je wel meer de gelegenheid zelfstandig, of met hele kleine groepjes samen op te rijden. Dit zal in ieder geval de verkeersveiligheid ten goede komen!