VCNH Toertochten

De Vespa Club Noord-Holland organiseert jaarlijks enkele toertochten. Tenzij ander aangegeven in de uitnodiging, geldt:

 • Vooraf, uiterlijk donderdags voor de rit, opgeven bij één van de rit uitzetters.
 • We vanaf 10.00 uur verzamelen op de startlocatie en om 11.00 uur vertrekken, tenzij anders aangegeven in de uitnodiging.
 • Voor VCNH leden / duoleden zijn de ritten kosteloos, leden van andere bij de VSN aangesloten Vespaclubs betalen een bijdrage van € 2,50 per persoon.
 • Alle ritten zijn in principe ook toegankelijk voor Bromscooters, tenzij expliciet anders aangegeven.
 • Alle deelnemers aan toertochten dienen een verklaring te ondertekenen welke inhoud dat:
 • Deelnemers zelf verantwoordelijk zijn voor hun doen en laten en zelf de verkeersregels in acht dienen te nemen.
 • Bromscooters dus daar waar verplicht het rijwielpad dienen te volgen.
 • De toertocht geen competitie- of puzzelrit is.
 • Je zelf op eigen gelegenheid rijdt. 
 • We zoveel mogelijk het Follow-up systeem toepassen, waarbij deelnemers bij kruisingen of afslagen zo gaan staan dat de overige rijders ze kunnen waarnemen en de route in de juiste richting kunnen vervolgen.
 • Het ook bij het staan, je eigen verantwoordelijkheid is dat je dit op een veilige plaats doet, zowel voor jezelf als voor de overige verkeersdeelnemers.

Bestanden voor download