Vespadays

De bij de VSN aangesloten Vespaclubs zijn automatisch ook lid van de internationale Vespa World Club.

De Vespa World Club is de opvolger van de FIV (Fédération des Vespaclubs).

Onder auspiciën van de Vespa World Club wordt er om het jaar in Europa een groot internationaal evenement georganiseerd, de Vespa World Days.

In de jaren dat de Vespa World Days niet in Europa worden georganiseerd, worden in Europa de European Vespa Days georganiseerd.

Als u lid bent van één van de clubs die op deze website staan genoemd, kunt u zich inschrijven als deelnemer aan de European Vespa Days en de Vespa World Days.

De inschrijving verloopt via de secretaris van de Vespa Scooterclub Nederland. Eerste aanmelding is bij de secretaris van uw lokale Vespaclub.

Voorwaarden voor aanmelding voor de European vespa Days en de Vespa World Days zijn o.a.:

  • lid zijn van een bij de VSN aangesloten Vespaclub (zoals de -regionale- clubs die te vinden zijn op deze website);
  • aanmelding geschiedt uitsluitend via de VSN; deze overkoepelende club is aangesloten bij de Vespa World Club;
  • dat de deelnemer (m/v) zich heeft aangemeld bij de VSN (via de regionale club) en betaald heeft aan de VSN;
  • de deelnemer een scooter meeneemt die door het Piaggio concern is gefabriceerd.