Van de voorzitter

Beste leden,


Namens het bestuur wil ik jullie nog even een update sturen en een hart onder de riem steken. Door corona hebben we een vreemd halfjaar achter de rug. In korte tijd is er een andere wereld ontstaan waarin we veel minder tot geen sociale contacten mogen hebben, er fysieke afstand is ontstaan met 1,5 meter tussen mensen, ouderen geen bezoek meer mogen ontvangen van hun kinderen en kleinkinderen, groepsactiviteiten niet door mogen gaan enz. Ik hoop dat jullie leden in eigen familiekring en vriendenkring geen ernstige gebeurtenissen hebben meegemaakt, maar gezien de omvang van de besmetting in Nederland en daarbuiten, zullen ook onze leden getroffen kunnen zijn. Ons bestuur is gelukkig gezond en wel. 


Het betekende voor onze club dat de ALV, sleutelmiddag, de ritten en het kampeerweekend in het najaar niet door konden gaan. Ook in juni hebben we besloten de rit te annuleren, omdat we niet in groepen groter dan 10 mensen mogen rondrijden, restaurants vrijwel geen groepen toe laten en sanitaire voorzieningen niet beschikbaar zijn. Het is heel jammer voor de rit organisatoren en onze leden, maar iedereen heeft begrip voor de maatregelen. Gezondheid en veiligheid van de leden staat voorop. Eind juni bekijken we of de rit van 26 juli en de resterende ritten door kunnen gaan als hopelijk de landelijke aanpak weer wordt versoepeld. Natuurlijk geldt voor iedereen dat het een eigen keuze is mee te rijden. Er is alle begrip voor als leden besluiten dit jaar niet deel te nemen aan ritten. 

 
Omdat we de leden dit jaar weinig te bieden hebben en we een gezonde club zijn, heeft het bestuur besloten voor het volgend seizoen 2021 geen contributie te heffen. We hopen dan weer een volledig jaar ritten te kunnen organiseren en het kampeerweekend ook weer te organiseren. 


De ALV kon ook niet doorgaan. Dat betekent dat we de jaarrekening formeel niet hebben kunnen goedkeuren. De kascommissie had de controle reeds uitgevoerd en een advies voor goedkeuring gegeven. Het bestuur stelt voor om binnen een week vanaf deze mail aan te geven als u als lid daar niet mee eens bent. Indien u het ermee eens bent, hoeft u niet te reageren. 


We wilden ook de mogelijkheid benutten op de ALV het erelidmaatschap toe te kennen. Dat zal waarschijnlijk gebeuren op een eventuele alternatief club etentje in het najaar. Met inachtneming van de dan geldende richtlijnen zullen we iets organiseren. 


Tot slot wil ik jullie wijzen op de nieuwe website. Er zou op de ALV aandacht aan besteed worden, maar nu maar op deze wijze. We willen meer gebruik maken van de sociale media en vragen alle leden lid te worden van de VCNH op Facebook. Als we berichten op de website plaatsen zal die ook via andere sociale media verspreid worden. Wanneer er spontane ritten worden georganiseerd, wordt dat daarop bekend gemaakt. Armin Wirtz doet het beheer van de website. De content van onze Facebook-pagina verzorgt Armin samen met Nanda van der Gronden.


Ik hoop jullie gezond en wel weer te zien, dit jaar of volgend jaar.


Namens het bestuur,
Amar Voogt,

Voorzitter