Uitstel Algemene Leden Vergadering

Zoals jullie wel hebben gehoord zijn er allerlei adviezen gegeven over het corona virus en onze club heet veel oudere leden en we willen geen risico lopen.

Daarom heeft het bestuur gemeend de ALV vergadering uit te moeten stellen tot een nog nader vast te stellen datum na 31 maart.

%d bloggers liken dit: