Afgelasting eerste rit

Zoals jullie allemaal wel weten zitten we in een crisis en daardoor heeft het bestuur besloten dat de sleutelmiddag op 26 april  en ons eerste ritje op 24 mei niet doorgaat we gaan eind april overleggen hoe het verder gaat en wat de maatregelen van de regering dan zijn. Het is jammer maar onze gezondheid gaat voor ik laat jullie bijtijds weten wat wij als bestuur dan besluiten. 

Jaarzegels

Via de mail hebben alle leden als bijlage het lidmaatschapzegeltje van 2020 ontvangen. Deze kan je uitprinten,  uitknippen en opplakken. Aangezien de VSN een stichting is geworden, zal dit waarschijnlijk het laatste zegeltje zijn. De centrale ledenadministratie is opgeheven.